Iryna Karnaukh
Chief Librarian, V. H. Korolenko State Scientific Library of Kharkiv

Speaker
Iryna Karnaukh

Iryna Karnaukh is a Ukrainian research librarian, network information analyst, youth worker, educator at the School of Library Journalism, tutor of distance learning courses for librarians, member of the Kharkiv Regional Branch of the Ukrainian Library Association.

She has more than 20 years of experience: worked in public libraries, the library of one private university, and the Kharkiv Educational Library. Since 2012, she has been working at V. H. Korolenko State Scientific Library of Kharkiv.

Research interests: information needs of readership of V. H. Korolenko State Scientific Library of Kharkiv, history of librarianship, event marketing in libraries, library journalism (genres: obituary, investigative journalism) and opinion journalism (author of the study “Library topics on the pages of the Ukrainian magazine “Perets” (“The Pepper”).

Following the full-scale Russian invasion of Ukraine, the Kharkiv Regional Branch of the Ukrainian Library Association is implementing a multi-platform project “Libraries of Kharkiv Region under Martial Law” together with specialists from the Kharkiv Regional Branch of the Ukrainian Library Association. The project entails an ongoing digital publication “Libraries of Kharkiv Region under Martial Law: OSINT Intelligence Based on Open Sources” (https://archive.org/details/1_20230228_20230228_0845) and a virtual shortened copy on the Google website platform - “Libraries of Kharkiv Region under Martial Law: Timeline of Library Resistance” (https://tinyurl.com/2k3rflss).

By documenting real events and facts of civic, cultural, and informational resistance in the Kharkiv region during a journalistic investigation, and by recording cases of human rights violations, a team of like-minded people enlightens the world about the horrors of war and emphasizes on new wars prevention. The implementation of this project makes it possible to identify cultural institutions and librarians in need of urgent help. A crucial mission of the researchers is also to highlight the professionalism of courageous and heroic librarians working in difficult conditions in spite of anything.

Please send your questions and suggestions about the project “Libraries of Kharkiv Region under Martial Law” to this email how.uba.proekt@gmail.com

Contact: how.uba.proekt@gmail.com 

Ірина Карнаух − український бібліотекар-дослідник, мережевий інформаційний аналітик, молодіжний працівник, тренер Школи бібліотечного журналіста, тьютор дистанційних курсів для бібліотекарів, член Харківського обласного відділення (філії) Всеукраїнської громадської організації Українська бібліотечна асоціація.

Досвід роботи − понад 20 років: працювала в публічних бібліотеках, бібліотеці приватного вузу, Харківській освітянській бібліотеці. З 2012 року працює в Харківській державній науковій бібліотеці імені В. Г. Короленка.

Сфера дослідницьких інтересів: інформаційні потреби користувачів Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка, історія бібліотечної справи, event-маркетинг у бібліотеках, бібліотечна журналістика (жанри: некролог, журналістське розслідування) та публіцистика (автор дослідження «Бібліотечна тематика на сторінках українського журналу “Перець”»).

Після повномасштабного вторгнення російських військ на територію України разом із фахівцями Харківського регіонального відділення Української бібліотечної асоціації займається реалізацією мультиплатформного проєкту «Бібліотеки Харківщини в умовах воєнного стану». За задумом проєкт складається з продовжуваного електронного видання «Бібліотеки Харківщини в умовах воєнного стану: OSINT-розвідка на основі відкритих джерел» (https://archive.org/details/1_20230228_20230228_0845) та віртуального скороченого аналогу на платформі Google-сайт − «Бібліотеки Харківщини в умовах воєнного стану: хронологія бібліотечного спротиву» (https://tinyurl.com/2k3rflss).

Документуючи під час журналістського розслідування реальні події та факти громадського, культурного та інформаційного спротиву в Харківській області, фіксуючи випадки порушення прав людини, команда однодумців розповідає світу про жахи війни, говорить про недопущення нових війн. Реалізація цього проєкту дає можливість виявити заклади культури та бібліотекарів, які потребують термінової допомоги. Важливою місією дослідників є відзначення професійної роботи мужніх і героїчних бібліотекарів, які працюють у непростих умовах на перемогу.

Питання та пропозиції щодо проєкту «Бібліотеки Харківщини в умовах воєнного стану» пропонуємо надсилати на how.uba.proekt@gmail.com