Liudmyla Diadyk
Director of the Cherkasy Regional Universal Scientific Library named after Taras Shevchenko

Speaker
Liudmyla Diadyk

Людмила Дядик
Директор Черкаської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Тараса Шевченка

I am a professional librarian. In 1991, she graduated from the Kyiv State Institute of Culture, majoring in librarian-bibliographer of technical literature. Since then, for 30 years, I have only one entry in my work book about being hired at the Cherkasy Regional Universal Scientific Library. All my work is connected with my favorite job in the best library. It was here that I went through all the stages of professional growth, formed as a person.

Having worked for 17 years in the local history department (from the leading librarian to the head of the department), she initiated the creation of the local history club “My Cherkasy” to popularize literature and knowledge about her native region. I have publications in the press dedicated to prominent regions and historical events.

Member of the Presidium and member of the Board of the public organization “Cherkasy Regional Organization of the National Union of Local History of Ukraine”, head of the public organization “Cherkasy Regional Branch of the Ukrainian Library Association”.

While in the position of deputy director, she achieved the creation of a new unit – the Department of socio-cultural activities, advertising and PR, which contributed to the promotion of reading among the community and improved the image of the library.

I am constantly working on improving my professional level. She is interested in the introduction of innovative models and tools for the development of the regional scientific library and in the development of library affairs in general.

Я є професійним бібліотечним працівником. У 1991 році закінчила Київський державний інститут культури за спеціальністю бібліотекар-бібліограф технічної літератури. Відтоді, 30 років у своїй трудовій книжці маю лише один запис про прийняття на роботу в Черкаську обласну універсальну наукову бібліотеку. Вся моя трудова діяльність пов’язана з улюбленою роботою в найкращій бібліотеці. Саме тут я пройшла всі щаблі професійного зростання, сформувалася як особистість.

Працюючи 17 років у відділі краєзнавства (від провідного бібліотекаря до завідувачки відділу), ініціювала створення краєзнавчого клубу «Моя Черкащина» з популяризації літератури та знань про рідний край. Маю публікації у пресі, присвячені видатним краянам та історичним подіям.

Член Президії та член Правління громадської організації «Черкаська обласна організація Національної спілки краєзнавців України», голова громадської організації «Черкаське обласне відділення Української бібліотечної асоціації».

Перебуваючи на посаді заступника директора, домоглася створення нового підрозділу – Відділу соціокультурної діяльності, реклами та PR, що сприяло промоції читання серед громади та підвищенню іміджу бібліотеки.

Постійно працюю над підвищенням власного фахового рівня. Зацікавлена у запровадженні інноваційних моделей та інструментів розвитку обласної наукової бібліотеки та у розвитку бібліотечної справи загалом.

Contact: lusikad@gmail.com